۲۵۰ هزار حکم قلع بنا در سراسر کشور اجرایی نشده است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی