چراغ سبز شورای شهر جهت واگذاری مسوولیت بهداشت و درمان پایتخت به شهرداری - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی