پیشنهاد مشارکت دولت و قرارگاه خاتم در احداث قطار پردیس–تهران توسط وزارت راه - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی