ویس کرمی مطرح کرد: رأی احساسی و پوپولیستی به طرح‌ها و لوایح در مجالس و دولت‌های قبل - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی