وقتی ملتی اراده کند مقتدر بماند، همه دنیا هم مقابلش بایستند موفق خواهد شد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی