وضعیت استان تهران از منظر کرونا بین سفید و زرد قرار دارد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی