وزارت خارجه و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تبادلات تجاری ایران اقدام کنند - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی