وجود ۳۵ گود رها شده و ۵۵ مجتمع تجاری در منطقه ۲ شهر تهران - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی