هیئت همدلی| توزیع ماسک و مایع ضدعفونی میان محرومان در قالب نذرحسینی - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی