نوبخت: در سال آینده ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه را برای فروش نفت در نظر گرفته‌ایم - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی