نمکی: واکسن ایرانی کرونا تست مدل حیوانی را با موفقیت گذراند - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی