نمایندگان مجلس فقط ۲ تا ۳ هفته اول به حرف‌های کارشناسان گوش می‌دهند - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی