نماینده مجلس: فردی در ایران بیش از ۲ هزار خانه به نام خود دارد/ دارایی افرد در مسکن هم باید کنترل شود - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی