نقش تأثیرگذار شهروندان در اجرای بهتر برنامه های هوشمندسازی شهری - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی