نامه ۸۸۰۰ استاد دانشگاه خطاب به مردم/ شکست سیاست دشمن، نتیجه بصیرت دینی و مهارت ملّی ایرانیان است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی