مومنی‌شریف از تبار «رجال صدقوا» و از جنس «رسولا من انفسهم» بود - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی