مواد مخدر اثر مستقیمی بر ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دارد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی