مقررات وضع شده توسط قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در حکم قانون است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی