مصدومیت ۳ نفر به دلیل ریزش آوار در خیابان جشنواره تهران - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی