مجلس قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام را محکوم کرد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی