مجلس با کلیات دو فوریت طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی موافقت کرد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی