متقاضیان تأییدیه مدارک تحصیلی از مراجعه مکرر به دفاتر پیشخوان دولت خودداری کنند - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی