قدردانی رئیس جمهور از بانیان مجالس عزاداری| خاضعانه قدردان بانیان مجالس و هیئات مذهبی هستم - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی