فیاض شجاعی به عنوان مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور منصوب شد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی