فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها، به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی