فعالیت ها در حوزه خدمت به ایثارگران باید به افزایش معنویت منتهی شود - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی