فعالیت بخش خصوصی که ارباب رجوع نداشته باشد در دوران ممنوعیت مجاز است/ ۵۰۰ هزار تومان جریمه تردد شبانه - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی