فسادهای موجود به دلیل اهمال مدیران و عدم انجام وظایف است/ نظارت مجلس دخالت در مدیریت‌ها نیست - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی