فاضل کاکا فعال قرآنی خوزستان بر اثر کرونا درگذشت - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی