فاضل نظری: قلّه‌های ادبیّات را داریم اما باز کتاب داستان وارد می‌کنیم! - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی