عملکرد مثبت شورا و شهرداری ها موجب افزایش رضایتمندی مردم از نظام می شود - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی