عضو ناظر مجلس در هیأت امنای مؤسسه صنایع دفاعی مشخص شد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی