عرف: سال پایانی دولت، سال تعهد، احساس مسؤولیت، انگیزه و فعالیت بیش تر است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی