عدم معرفی گزینه وزارت صمت توسط روحانی مصداق بارز سرپیچی از انجام تکالیف قانونی است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی