طلب ۴۶۰۰ میلیارد تومانی یک بانک از ۷ خانواده - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی