طرح سوال از رئیس جمهور در اعتراض به آشفتگی بازار به حد نصاب رسید - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی