طرح، سوال و تفحص زیاد سبب کاهش اثرگذاری مثبت مجلس در وضعیت کشور شده است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی