شکل گیری پادگان ۰۶ دیگری در منطقه ۲۲ - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی