شورای نگهبان ملاقات رسمی و غیر رسمی با داوطلبان احتمالی ریاست جمهوری نداشته است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی