شهرداری و صداوسیما دست طرح «تابستانه» کتاب را بگیرند/ مستأجریم و اوضاع مطلوب نیست - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی