شرایط مناسبی در پدافند شیمیایی داریم/ تاسیس اولین اورژانس شیمیایی در بیمارستان بقیه الله - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی