روحانی: همبستگی جهانی با مردم رنج دیده لبنان نشانه وجدان بیدار بشریت است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی