روحانی: علیرغم تحریم ستم‌گری به اسم آمریکا با افتخار از دستاوردها سخن می‌گوییم - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی