روحانی: به اندازه کل تاریخ کشور در این دولت، ساخت و تجهیز بیمارستان انجام شد - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی