روحانی: برای تکمیل پروژه‌های بزرگ مسکونی نیمه تمام با هماهنگی مراجع قضایی مهلت زمانی تعیین شود - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی