رئیس جمهور و وزرا گزارش عملکرد خود را به مجلس تقدیم کنند - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی