رئیس جمهور: الزام استفاده از ماسک در مرحله جدید مقابله با شیوع کرونا اقدامی ناگزیر است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی