رؤسای ۶۵ دانشگاه علوم پزشکی: تعطیلی حداقل دوهفته ای سراسری را اعمال کنید - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی