ذاکر: وضعیت امروز کشور عمدتاً نتیجه رویکرد وابستگی دولت به خارج است - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی