دژ رشکان در حال نابودی/ اثر تاریخی در محاصر نخاله های ساختمانی - مجله اینترنتی اینترمگ | پورتال خبری و سبک زندگی